Nabídka služeb / Činnosti

Technické kontroly (inspekce) stavu průmyslových a administrativních objektů

Pro klienty v oblasti průmyslové halové a administrativní výstavby provádíme důkladné technické kontroly stavu nemovitosti v předem dohodnutém rozsahu. Zaměřujeme se především na zjevné i skryté vady a poruchy, které mají nebo mohou mít přímý dopad na uživatelskou funkci objektu, bezpečnost a funkčnost provozu a také jeho životnost. Sledujeme ale i případné drobné dílčí vady a normové odchylky, abychom klientovi předložili celkový obraz o aktuálním stavu jeho objektu.

Nejčastější důvody, proč si klienti naše služby objednávají:

 • Objekt je ještě v záruční době. Zpracujeme kompletní souhrnný soupis vad, které může klient reklamovat, a dále spolupracujeme při reklamačním procesu.
 • Klienta zajímá aktuální stav jeho nemovitosti.
 • Klienta zajímá stav nemovitosti, kterou má zájem koupit.
 • Klient chce posoudit nemovitost ve špatném stavu včetně návrhu rekonstrukce a stanovení priorit
 • Klient má zájem pouze o dílčí kontrolu jako je například:
  • kontrola střešního pláště
  • kontrola průmyslové podlahy
  • kontrola elektroinstalací
  • kontrola vytápění
  • kontrola venkovních zpevněných ploch
  • kontrola jakýchkoliv technologických celků

Referenční příklady

Výsledkem kontroly je přehledný report, který podrobně položkově popisuje nalezené závady, konfrontuje je s technickými požadavky platné dokumentace objektu a také s platnými normami a předpisy. Součástí je i názorná fotodokumentace každé nalezené vady.

Umíme také odborně navrhnout způsob odstranění nalezených vad včetně výpočtu nákladů.

Jsme schopni zajistit a dozorovat realizaci navržených opatření a oprav. Můžeme doporučit vyzkoušené odborné firmy na dané profese. V případě většího rozsahu realizací zorganizujeme výběrové řízení dodavatele. Klienta o každém kroku průběžně a průkazně informujeme.

Kontroly provádí naše týmy složené z odborníků těchto profesí:

 • pozemní stavby a konstrukce
 • technická zařízení budov
 • elektrotechnika
 • energetický specialista

Při kontrolách používáme veškeré odborné vybavení:

 • měřící a diagnostické přístroje konstrukcí a skladeb
 • termokameru
 • inspekční kameru
 • měřící přístroje elektroinstalací
 • měření intenzity osvětlení

Kontrola celého objektu zahrnuje:

 • střešní plášť
 • fasádní plášť
 • podlahy
 • povrchy stěn, stropů a podlah
 • otvorové prvky
 • požární uzávěry
 • požárně bezpečnostní zařízení
 • kompletní elektroinstalace
 • kompletní TZB
 • venkovní zpevněné plochy
 • venkovní objekty
 • objekty inženýrských sítí

Rozsah kontroly závisí na požadavku klienta.

Technický dozor výstavby průmyslových, administrativních objektů a objektů pro bydlení

 • komplexní technický dozor průběhu stavby, zahrnující veškeré stavební práce a TZB
 • technický dozor dílčích částí stavby
 • monitoring průběhu stavby

Construction Management

 • plánování strategie stavby
 • sestavení hlavního rozpočtu stavby
 • sestavení řídícího harmonogramu stavby
 • návrh dodavatelského systému
 • organizace výběrových řízení
 • řízení procesu stavby
 • koordinace činnosti dodavatelů
 • technický dozor stavby
 • cost management
 • organizace předání díla

Cost Management

 • sestavení rozpočtu stavby
 • kontrola cen stavebních prací, materiálů a výrobků
 • kontrola nákladů v průběhu stavby
 • spolupráce při průběžné fakturaci stavebního díla
 • účast při procesech změn stavebního díla
 • závěrečné vyhodnocení nákladů stavby

Projekční činnost ve výstavbě

 • výběr architekta / projektanta stavebního díla
 • koordinace činností architekta / projektanta v souladu s požadavky klienta
 • vypracování prvotní studie stavebního díla
 • vypracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
 • inženýring

Využití dronu ve stavebnictví

 • Letecké snímkování & 3D modely
 • Sledování postupu stavby & monitoring, reporting
 • Plánování stavby
 • Vytváření reálných modelů staveb pro přípravu stavby a projekční práce (modely zasazené do dané lokality)