VÝROBNÍ HALA EVAP, stavební úpravy brownfield Čegan Holding a.s.

Investor: Čegan Holding a.s.
Termín výstavby: 03/2021 – 09/2021
Investiční náklady: 25 mil. Kč
Místo: Šlapanice u Brna
Podlahová plocha: 1800 m2

popis projektu: výstavba výrobní haly v areálu společnosti Čegan Holding a.s. včetně spojovacího krčku ke stávající hale. Součástí projektu výstavby byly také demolice staré haly a zřízení nové areálové dešťové kanalizace včetně vsakovacích jímek.

činnost Construction Consultants:

  • technický dozor výstavby
  • výběrové řízení generálního dodavatele haly, dodavatele demolic a dodavatele dešťové kanalizace
  • projektová dokumentace dešťové kanalizace