Instalace VZT rozvodů a rekuperačních jednotek II na MěÚ Pohořelice

Investor: Město Pohořelice
Termín výstavby: 03/2022 – 09/2022
Investiční náklady: 12,5 mil. Kč
Místo: Pohořelice

Dodatečná instalace VZT rozvodů na městském úřadě Pohořelice za provozu.

činnost Construction Consultants:

  • technický dozor výstavby – specializace na VZT